déplacer във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за déplacer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за déplacer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
displace NAUT, PHYS

déplacer в PONS речника

Преводи за déplacer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за déplacer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

déplacer Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文