dépend във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за dépend в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.dépendre de VERB trans obj.indir.

1. dépendre (reposer sur):

Преводи за dépend в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

dépend в PONS речника

Преводи за dépend в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за dépend в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

dépend Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文