dépassés във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за dépassés в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. dépasser (excéder):

3. dépasser (aller au-delà de):

Вижте също: dépasser

2. dépasser (excéder):

3. dépasser (aller au-delà de):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за dépassés в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
outrun fig

dépassés в PONS речника

Преводи за dépassés в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за dépassés в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

dépassés Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文