départ във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за départ в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. départ (d'un lieu):

Преводи за départ в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

départ в PONS речника

Преводи за départ в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за départ в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

départ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

départ Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文