Преводи за dépêche-toi в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за dépêche-toi в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: salade

II.demi (demie) [d(ə)mi] NOUN m (f)

Вижте също: malin

I.malin (maligne) [malɛ̃, maliɲ] ADJ

1. malin (intelligent):

I looked a right fool! Brit inf
c'est malin! inf, iron

II.malin (maligne) [malɛ̃, maliɲ] NOUN m (f)

III.malin (maligne) [malɛ̃, maliɲ]

1. amuser:

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文