démesuré във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за démesuré в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

démesuré (démesurée) [deməzyʀe] ADJ

Преводи за démesuré в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

démesuré в PONS речника

Преводи за démesuré в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за démesuré в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

démesuré Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文