délivrer във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за délivrer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. délivrer (libérer):

délivrer qn de qn liter
Индивидуални преводни двойки

Преводи за délivrer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

délivrer в PONS речника

Преводи за délivrer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за délivrer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

délivrer Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文