délicieux във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за délicieux в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за délicieux в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
délicieux/-ieuse
délicieux/-ieuse
délicieux/-ieuse
délicieux/-ieuse
délicieux/-ieuse
délicieux/-ieuse
délicieux/-ieuse, fameux/-euse
délicieux/-ieuse

délicieux в PONS речника

Преводи за délicieux в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за délicieux в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

délicieux Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文