dégoûtant във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за dégoûtant в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.dégoûtant (dégoûtante), dégoutant (dégoutante) [deɡutɑ̃, ɑ̃t] ADJ

II.dégoûtant (dégoûtante), dégoutant (dégoutante) [deɡutɑ̃, ɑ̃t] NOUN m (f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за dégoûtant в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
putrid inf

dégoûtant в PONS речника

Преводи за dégoûtant в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.dégoûtant(e) [degutɑ̃, ɑ̃t] ADJ

II.dégoûtant(e) [degutɑ̃, ɑ̃t] NOUN m(f) inf

Преводи за dégoûtant в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

dégoûtant Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文