dégage във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за dégage в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.dégagé (dégagée) [deɡaʒe] VERB pp

dégagé → dégager

II.dégagé (dégagée) [deɡaʒe] ADJ

Вижте също: dégager

2. dégager (débarrasser):

dégage inf!
clear off! Brit inf
dégage inf!
get lost! inf

2. dégager (débarrasser):

dégage inf!
clear off! Brit inf
dégage inf!
get lost! inf
Индивидуални преводни двойки

Преводи за dégage в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

dégage в PONS речника

Преводи за dégage в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за dégage в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
hop it! Brit inf

dégage Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文