défunte във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за défunte в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.défunt (défunte) [defœ̃, œ̃t] ADJ

II.défunt (défunte) [defœ̃, œ̃t] NOUN m (f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за défunte в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

défunte в PONS речника

défunte Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文