déformant във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за déformant в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

déformant (déformante) [defɔʀmɑ̃, ɑ̃t] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за déformant в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

déformant в PONS речника

Преводи за déformant в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

déformant(e) [defɔʀmɑ̃, ɑ̃t] ADJ

Преводи за déformant в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

déformant Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文