défi във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за défi в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за défi в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
défi m (of à)

défi в PONS речника

Преводи за défi в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за défi в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to do sth as [or Am on] a dare
to do sth for [or on Am ] a bet

défi Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to do sth as [or Am on] a dare
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文