défauts във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за défauts в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. défaut (moral):

2. défaut (physique, matériel, esthétique):

(il) y a comme un défaut! inf, hum

3. défaut:

défaut-congé <pl défauts-congés> [defokɔ̃ʒe] NOUN m LAW

Индивидуални преводни двойки

Преводи за défauts в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

défauts в PONS речника

Преводи за défauts в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за défauts в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

défauts Примери от PONS речника (редакционно проверени)

y a comme un défaut inf

défauts Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文