défaut във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за défaut в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. défaut (moral):

2. défaut (physique, matériel, esthétique):

(il) y a comme un défaut! inf, hum

3. défaut:

défaut-congé <pl défauts-congés> [defokɔ̃ʒe] NOUN m LAW

Преводи за défaut в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
NF, a. N/F

défaut в PONS речника

Преводи за défaut в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за défaut в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

défaut Примери от PONS речника (редакционно проверени)

y a comme un défaut inf

défaut Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文