décousu във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за décousu в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.décousu (décousue) [dekuzy] VERB pp

décousu → découdre

II.décousu (décousue) [dekuzy] ADJ

III.décousu (décousue) [dekuzy] ADJ (sans cohésion)

Вижте също: découdre

Преводи за décousu в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

décousu в PONS речника

Преводи за décousu в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за décousu в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

décousu Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文