d'urgence във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за d'urgence в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. urgence (caractère):

il y a urgence
il y a urgence

Преводи за d'urgence в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

d'urgence в PONS речника

Преводи за d'urgence в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за d'urgence в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

d'urgence Примери от PONS речника (редакционно проверени)

d'urgence Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

d'urgence Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文