d'ouate във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за d'ouate в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
cotton bud Brit

Преводи за d'ouate в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

d'ouate в PONS речника

Преводи за d'ouate в Френски»Английски речника

d'ouate Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文