d'héritier във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за d'héritier в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

hérit|ier (héritière) [eʀitje, ɛʀ] NOUN m (f) LAW

Индивидуални преводни двойки

Преводи за d'héritier в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
héritier/-ière m/f
héritier/-ière m/f légitime
héritier/-ière m/f légitime
héritier/-ière m/f (to de)

d'héritier в PONS речника

Преводи за d'héritier в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

héritier (-ière) [eʀitje, -jɛʀ] NOUN m, f

Индивидуални преводни двойки

Преводи за d'héritier в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

d'héritier Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文