d'entraînement във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за d'entraînement в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

entraînement, entrainement [ɑ̃tʀɛnmɑ̃] NOUN m

2. entraînement (habitude):

Преводи за d'entraînement в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
boot camp MILIT, NAUT
training camp MILIT, SPORT

d'entraînement в PONS речника

Преводи за d'entraînement в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за d'entraînement в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

d'entraînement Примери от PONS речника (редакционно проверени)

d'entraînement Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за d'entraînement в Френски»Английски речника

entraînement par courroie trapézoïdale

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文