d'endroit във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за d'endroit в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
grotty Brit

Преводи за d'endroit в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

d'endroit в PONS речника

Преводи за d'endroit в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

endroit2 [ɑ̃dʀwa] NOUN m (opp: envers, tapis)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за d'endroit в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

d'endroit Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to show sb over a place Aus, Brit
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文