d'employés във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за d'employés в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

employé (employée) [ɑ̃plwaje] NOUN m (f)

sous-employer [suzɑ̃plwaje] VERB trans

Преводи за d'employés в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

d'employés в PONS речника

Преводи за d'employés в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за d'employés в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

d'employés Примери от PONS речника (редакционно проверени)

d'employés Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文