d'avion във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за d'avion в Френски»Английски речника

1. avion (appareil):

(aero)plane Brit

Phrases:

avion-suicide <pl avions-suicide> [avjɔ̃sɥisid] NOUN m

avion-cible <pl avions-cibles> [avjɔ̃sibl] NOUN m

avion-cargo <pl avions-cargos> [avjɔ̃kaʀɡo] NOUN m

avion-citerne <pl avions-citernes> [avjɔ̃sitɛʀn] NOUN m

avion-taxi <pl avions-taxis> [avjɔ̃taksi] NOUN m

avion-fusée <pl avions-fusées> [avjɔ̃fyze] NOUN m

avion-espion <pl avions-espions> [avjɔ̃ɛspjɔ̃] NOUN m

avion-école <pl avions-école> [avjɔ̃ekɔl] NOUN m

porte-avions, porte-avion <pl porte-avions> [pɔʀtavjɔ̃] NOUN m

d'avion в PONS речника

Преводи за d'avion в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

avion-cargo <avions-cargos> [avjɔ̃kaʀgo] NOUN m

Преводи за d'avion в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

d'avion Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文