d'autrui във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за d'autrui в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за d'autrui в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

d'autrui в PONS речника

d'autrui Примери от PONS речника (редакционно проверени)

do as you would be done by Brit prov
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文