d'aspiration във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за d'aspiration в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
to fulfil Brit

Преводи за d'aspiration в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

d'aspiration в PONS речника

Преводи за d'aspiration в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за d'aspiration в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

d'aspiration Примери от PONS речника (редакционно проверени)

d'aspiration Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за d'aspiration в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文