d'amour във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за d'amour в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. amour (inclination personnelle):

II.amours NOUN mpl (feminine in literary and formal language)

Преводи за d'amour в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

d'amour в PONS речника

Преводи за d'amour в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.amour [amuʀ] NOUN mpl f si poétique

amour-propre <amours-propres> [amuʀpʀɔpʀ] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за d'amour в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

d'amour Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文