d'acheteurs във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за d'acheteurs в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.achet|eur (acheteuse) [aʃtœʀ, øz] ADJ

II.achet|eur (acheteuse) [aʃtœʀ, øz] NOUN m (f)

Преводи за d'acheteurs в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
acheteur/-euse m/f
acheteur/-euse m/f
acheteur/-euse m/f
procurer ADMIN, COM
acheteur/-euse m/f
acheteur/-euse m/f

d'acheteurs в PONS речника

Преводи за d'acheteurs в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за d'acheteurs в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

d'acheteurs Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文