cycliste във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cycliste в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за cycliste в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
cyclist SPORT
coureur/-euse m/f cycliste
cycling shorts FASHION
cycling shorts FASHION
coureur/-euse m/f cycliste

cycliste в PONS речника

Преводи за cycliste в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за cycliste в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

cycliste Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文