curieuse във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за curieuse в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.cur|ieux (curieuse) [kyʀjø, øz] ADJ

2. curieux (étrange):

II.cur|ieux (curieuse) [kyʀjø, øz] NOUN m (f)

Преводи за curieuse в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
curieux/-ieuse
curieux/-ieuse m/f
curieux/-ieuse
curieux/-ieuse, indiscret/-ète
curieux/-ieuse

curieuse в PONS речника

Преводи за curieuse в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.curieux (-euse) [kyʀjø, -jøz] ADJ

II.curieux (-euse) [kyʀjø, -jøz] NOUN m, f sans pl (indiscret)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за curieuse в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
curieux(-euse)
curieux(-euse)
curieux(-euse)
curieux(-euse)
curieux(-euse)
curieux(-euse)
curieux(-euse)

curieuse Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文