cuit във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cuit в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.cuit (cuite) [kɥi, kɥit] VERB pp

cuit → cuire

Вижте също: cuire

1. cuire GASTR personne:

1. cuire GASTR:

1. cuire GASTR personne:

1. cuire GASTR:

Индивидуални преводни двойки
cuit et recuit inf hum

Преводи за cuit в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

cuit в PONS речника

Преводи за cuit в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cuit part passé de cuire

Вижте също: cuire

1. cuire GASTR:

1. cuire GASTR:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за cuit в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

cuit Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文