cuire във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cuire в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. cuire GASTR personne:

1. cuire GASTR:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за cuire в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
dur/-e m/f à cuire
dur/-e m/f à cuire inf
dur/-e m/f à cuire inf
dur m à cuire inf

cuire в PONS речника

Преводи за cuire в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. cuire GASTR:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за cuire в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

cuire Примери от PONS речника (редакционно проверени)

un dur à cuire inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文