cuir във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cuir в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

rond-de-cuir <pl ronds-de-cuir> [ʀɔ̃dkɥiʀ] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за cuir в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

cuir в PONS речника

Преводи за cuir в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за cuir в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

cuir Примери от PONS речника (редакционно проверени)

cuir mrasoir)
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文