crue във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за crue в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: cru

II.cru (crue) [kʀy] ADV (sans ménagement)

II.cru (crue) [kʀy] ADV (sans ménagement)

3. croire (penser):

1. croire (admettre comme vrai):

Вижте също: Dieu

bon Dieu! slang
nom de Dieu! slang
Индивидуални преводни двойки

Преводи за crue в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

crue в PONS речника

Преводи за crue в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: croire

Преводи за crue в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

crue Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文