croyez във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за croyez в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

3. croire (penser):

1. croire (admettre comme vrai):

Вижте също: Dieu

bon Dieu! slang
nom de Dieu! slang
Индивидуални преводни двойки

Преводи за croyez в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

croyez в PONS речника

Преводи за croyez в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за croyez в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

croyez Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文