croyant във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за croyant в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.croyant (croyante) [kʀwɑjɑ̃, ɑ̃t] ADJ

II.croyant (croyante) [kʀwɑjɑ̃, ɑ̃t] NOUN m (f)

non-croyant (non-croyante) <mpl non-croyants> [nɔ̃kʀwɑjɑ̃, ɑ̃t] NOUN m (f)

3. croire (penser):

1. croire (admettre comme vrai):

Вижте също: Dieu

bon Dieu! slang
nom de Dieu! slang
Индивидуални преводни двойки

Преводи за croyant в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

croyant в PONS речника

Преводи за croyant в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

croyant part prés de croire

Вижте също: croire

I.croyant(e) [kʀwajɑ̃, jɑ̃t] ADJ

II.croyant(e) [kʀwajɑ̃, jɑ̃t] NOUN m(f)

I.non-croyant(e) <non-croyants> [nɔ̃kʀwajɑ̃, jɑ̃t] ADJ

II.non-croyant(e) <non-croyants> [nɔ̃kʀwajɑ̃, jɑ̃t] NOUN m(f)

Преводи за croyant в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
non-croyant(e) m (f)
non-croyant(e) m (f)
croyant(e) m (f)

croyant Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文