critiques във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за critiques в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.critique [kʀitik] NOUN mf (commentateur)

1. critique (reproche):

Вижте също: critiquer

Преводи за critiques в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

critiques в PONS речника

Преводи за critiques в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за critiques в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

critiques Примери от PONS речника (редакционно проверени)

critiques Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文