critique във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за critique в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.critique [kʀitik] NOUN mf (commentateur)

1. critique (reproche):

Вижте също: critiquer

Преводи за critique в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
reviewer LIT, MUS, CINE

critique в PONS речника

Преводи за critique в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за critique в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

critique Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文