critiqué във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за critiqué в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: critiquer

II.critique [kʀitik] NOUN mf (commentateur)

1. critique (reproche):

Преводи за critiqué в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
reviewer LIT, MUS, CINE

critiqué в PONS речника

Преводи за critiqué в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за critiqué в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

critiqué Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文