crise във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за crise в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. crise (gén):

2. crise:

4. crise MED:

5. crise (accès):

Преводи за crise в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

crise в PONS речника

Преводи за crise в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за crise в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

crise Примери от PONS речника (редакционно проверени)

crise Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文