creux във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за creux в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. creux (légère dépression):

songe-creux <pl songe-creux> [sɔ̃ʒkʀø] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за creux в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
trough ECON

creux в PONS речника

Преводи за creux в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за creux в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
creux(-euse)
creux(-euse)
creux(-euse)

creux Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文