crédit във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за crédit в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. crédit (avance de fonds):

Phrases:

assurance-crédit <pl assurances-crédit> [asyʀɑ̃skʀedi] NOUN f

crédit-formation <pl crédits-formation> [kʀedifɔʀmasjɔ̃] NOUN m

crédit-relais <pl crédits-relais> [kʀediʀəlɛ] NOUN m

crédit-bail <pl crédits-bails> [kʀedibaj] NOUN m

Преводи за crédit в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

crédit в PONS речника

Преводи за crédit в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за crédit в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
L/C

crédit Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文