création във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за création в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за création в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

création в PONS речника

Преводи за création в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за création в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

création Примери от PONS речника (редакционно проверени)

création Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文