courir във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за courir в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. courir (gén):

2. courir SPORT:

Вижте също: valoir, lièvre

1. valoir (en termes monétaires) maison, article:

2. valoir (qualitativement):

he is a bad lot inf

7. valoir (avec faire):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за courir в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

courir в PONS речника

Преводи за courir в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за courir в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

courir Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文