courage във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за courage в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. courage:

2. courage (énergie):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за courage в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
spunk inf

courage в PONS речника

Преводи за courage в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
to instil Brit

Преводи за courage в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

courage Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文