couche във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за couche в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: coucher

1. coucher (s'allonger):

2. coucher (aller dormir):

clear off! inf
get lost! inf

1. coucher (s'allonger):

2. coucher (aller dormir):

clear off! inf
get lost! inf

couche-culotte <pl couches-culottes> [kuʃkylɔt] NOUN f

couche-tard <pl couche-tard> [kuʃtaʀ] NOUN mf inf

couche-tôt <pl couche-tôt> [kuʃto] NOUN mf inf

sous-couche <pl sous-couches> [sukuʃ] NOUN f

marie-couche-toi-là <pl marie-couche-toi-là> [maʀikuʃtwala] NOUN f slang, péj

Преводи за couche в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

couche в PONS речника

Преводи за couche в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

couche-culotte <couches-culottes> [kuʃkylɔt] NOUN f

Преводи за couche в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

couche Примери от PONS речника (редакционно проверени)

couche Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文