cou във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cou в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.casse-cou <pl casse-cou, casse-cous> [kasku] ADJ

II.casse-cou <pl casse-cou, casse-cous> [kasku] NOUN mf (personne)

III.casse-cou <pl casse-cou, casse-cous> [kasku] NOUN m (lieu)

IV.casse-cou <pl casse-cou, casse-cous> [kasku]

cou-de-pied <pl cous-de-pied> [kudpje] NOUN m

ras-de-cou [ʀɑdku], ras-du-cou [ʀɑdyku] NOUN m <pl ras-de-cou>

Преводи за cou в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

cou в PONS речника

Преводи за cou в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за cou в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

cou Примери от PONS речника (редакционно проверени)

I take a ... cm collar
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文