cordon във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cordon в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

7. cordon ARCHIT:

cordon-bleu <pl cordons-bleus> [kɔʀdɔ̃blø] NOUN m

Преводи за cordon в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

cordon в PONS речника

Преводи за cordon в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cordon-bleu <cordons-bleus> [kɔʀdɔ̃blø] NOUN m inf

Индивидуални преводни двойки

Преводи за cordon в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

cordon Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文