conviction във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за conviction в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.conviction [kɔ̃viksjɔ̃] NOUN f

Вижте също: pièce

Индивидуални преводни двойки

Преводи за conviction в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

conviction в PONS речника

Преводи за conviction в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за conviction в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

conviction Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文