convertir във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за convertir в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за convertir в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
convert REL, POL person
convert REL, POL

convertir в PONS речника

Преводи за convertir в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за convertir в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

convertir Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文