contraints във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за contraints в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.contraint (contrainte) [kɔ̃tʀɛ̃, ɛ̃t] VERB pp

contraint → contraindre

II.contraint (contrainte) [kɔ̃tʀɛ̃, ɛ̃t] ADJ

Вижте също: contraindre

Преводи за contraints в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

contraints в PONS речника

Преводи за contraints в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за contraints в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

contraints Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文